تولیدات

توليدات و مصارف آنها:

1- وازلين و پارافين در صنايع آرايشي بهداشتي- داروئي و صنعتي كاربرد دارد.

2- ژله كابل و فلودينگ در كابلهاي مخابرات به عنوان پر كننده و عايق استفاده مي گردد.

3- پتروليوم سولفونات به عنوان روغنهاي روان كننده در صنايع مختلف نساجي، حفاري و تراشكاري و چرم سازي كاربرد دارد.

4- پارافين جامد در صنايع كبريت سازي، كاغذ سازي و شمع سازي كاربرد دارد.

5- گرانول در صنايع لاستيك، پلاستيك، چسب و داروئي كاربرد دارد.

6- ژل كندل در صنايع شمع و مجسمه هاي تزئيني كاربرد دارد.

7- پلي اتيلن واكس در صنايع لاستيك،پلاستيك ،چسب ،پارافين جامد ،ژله كابل و ....چاپ