اعلام آمادگی شرکت احسان نقش جهان جهت تأمین قیر

 

 

شرکت احسان نقش جهان  بعنوان تولید کننده  و صادرکننده  و  مظروف ساز انواع قیر (مطابق با استانداردهای جهانی ) جهت تأمین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی و صنایع وابسته به قیر در سایر کشورها اعلام آمادگی می نماید.

 

ghir.jpg