انتخاب صادرکننده نمونه استانی صنایع غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سال 1390

 

حمد و سپاس و ستايش بدرگاه پروردگار منان كه همه چيز در يد قدرت و مشيت اوست .شاكر و ستايشگر الطاف بيكران او هستيم كه سعادت فرصت حضور در بوته آزمون مقدرش را ارزاني داشت تا به يمن رحمت بيكرانش بعنوان صادركننده نمونه سال  1391استان و نیز صادرکننده نمونه استانی صنایع غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سال 1390 نقش حساس مشاركت مؤثر و تلاش و تدبير       در توسعه و تقويت اقتصاد ملي مرز و بوم الهي را خالصانه و متعبدانه ثناگو مي باشد.